มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9 เรื่อง "มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล