มศว.เยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ