มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือการวัดความสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการ Happy University ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ ซึ่งได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ในปี 2562 ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 และร่วมประชุมหารือการวัดความสุข ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อย่างมาก ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>