พิธีไหว้ครู

คณะนักศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>