พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

คณะนักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>