พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "มหิดลเกมส์"  บรรยากาศเต็มไปด้วยความ สนุกสนาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ชมภาพทั้งหมด >>