พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมบริหาร นักวิจัย และบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "มหิดลเกมส์" (มหิดลเกมส์ “Golden Jubilee ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”) ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา