พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสปีมหามงคลฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา

คณะผู้บริหาร นำโดย คุณเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสปีมหามงคลฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>