พิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์นานาชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex ประเทศอังกฤษ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา