พิธีรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์ และ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ในโอกาสได้รับมอบเหรียญ "For People's Health" เพื่อเชิดชูเกียรติในการให้การศึกษาแก่ข้าราชการด้านสุขภาพของเวียดนาม จากกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี Assoc.Prof.Pham Le Tuan, MD, Ph.D., Vice Minister of Health, S.R. of Viet Nam เป็นผู้มอบเหรียญในพิธีดังกล่าว ณ ห้องบุษบงกช โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>