พิธีมอบรางวัล World Art Contest 2016

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมเตรียมงานและพิธีมอบรางวัลการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการวาดภาพ การถ่ายภาพ และการ์ตูนคอมมิค ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “How to Choose for Better Health” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>