พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา