พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/ คณบดี/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงเช้า สถาบันฯ จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ รางวัลทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาบุคลากร และรางวัลแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขัน “มหิดลเกมส์” และสามารถคว้าเหรียญชัยชนะให้กับสถาบันฯ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>