พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล คณะบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>