พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา