พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ และทีมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสารเณร (วัดมหาสวัสดิ์) จำนวน 120 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา