พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา