พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>