พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765410886861964.1073741849.255818394487885&type=1