พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา