ผู้อำนวยการฯ พบฝ่ายสนับสนุน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมผู้อำนวยการฯ พบฝ่ายสนับสนุน เพื่อร่วมพูดคุย ถามปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการก้าวสู่สถาบันชั้นนำในระดับโลก ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล