ผู้สูงอายุไทย อยู่ส่วนไหนของโลก

อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "ผู้สูงอายุไทย อยู่ส่วนไหนของโลก” เวทีสาธารณะออนไลน์ "ก้าวต่อไปของผู้สูงอายุไทย 12 ล้านคน" ประเด็น “ผู้สูงอายุไทย อยู่ส่วนไหนของโลก” และ “เช็กอาการ X-Ray เบี้ยยังชีพ สู่บำนาญแห่งชาติ”

สามารถติดตามย้อนหลังผ่านทาง Facebook Live เพจสูงวัย: https://fb.watch/8ldCYXE6s4/