ผลสำรวจพบคนรุ่นใหม่ออกกำลังกายน้อยลงแถมนอนดึก เผย‘ติดซีรีส์-เกม’พฤติกรรมเสี่ยง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ “ความดาดหวัง การเตรียมความพร้อม และการเข้าถึงบริการทางสังคม เพื่อการสูงวัยอย่างมีพลัง” ณ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน แยกพระราม 9 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ซึ่งในช่วงหนึ่งของงาน รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงผลสำรวจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ความคาดหวัง การวางแผน และการเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุ และรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ” ในประเด็นสุขภาพ ว่า สุขภาพดีคือความมั่นคง ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งเพิ่มมูลค่า เพราะการมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง นอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานสร้างรายได้พึ่งพาตนเองได้ยาวนานขึ้นด้วย

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.naewna.com/local/660248
เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565