ผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ (QUIT CHAMPS / SMILE) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ