ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย

ติดตามรับฟังประเด็น “ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของเด็กไทย” โดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถานีวิทยุศึกษา รายการตามตะวัน ช่วงมหิดล นัมเบอร์ 1 ความถี่ : FM 92.0 MHz ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/Hav-fyQIXFU