ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ : ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?

ข่าว “คดีข่มขืนในไทย วิกฤติละเมิดทางเพศ” โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ : ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?” มีนักวิชาการ ผู้ทำงานคุ้มครองสิทธิทางเพศ และตัวแทนภาครัฐเข้ามาร่วมเสวนาครั้งนี้

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงในสังคมไทยอันมีหลายรูปแบบ เรื่องที่น่าสนใจคือ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ “กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี” ปรากฏตัวเลขถูกข่มขืนแล้วฆ่า 32% ผู้ข่มขืนอยู่ในสายเลือดเดียวกัน 89% การถูกข่มขืนต่อเนื่องซ้ำซาก 93% และยังมีข้อมูลศูนย์พึ่งได้ตั้งแต่ปี 2547-2563 ตอกย้ำตัวเลข 2 ใน 3 เป็นเด็กถูกกระทำมารับบริการ ฉะนั้น ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้หญิงไทยกำลังเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

https://www.thairath.co.th/news/local/2412632