ปลูกต้นกันภัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นกันภัย พรรณไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล