ประชุม Universal health coverage in the new development Era

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม Universal health coverage in the new development Era : Toward building resilient and sustainable health systems, and roundtable discussion on the Global Health working group for the 2016 G7 (GHWG) ณ ประเทศญี่ปุ่น