ประชุม TransRe Project Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย  เดินทางไปร่วมประชุม TransRe Project Meeting at University of Vienna,  ณ กรุงเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย และ  International scientific conference on “Adaptation in Motion-Linking Climate Change, Migration and Resilience” ณ กรุงบอนน์  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี