ประชุม “The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH) เข้าร่วมประชุม The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ณ สมาพันธรัฐสวิส