ประชุม South East Asia Biennial Conference on Population and Health

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมการประชุม South East Asia Biennial Conference on Population and Health ณ เมือง Malang, Batu-East Java, Indonesia ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการใน Session: Population ageing และได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายใน Wrap-up Session ร่วมกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในประเด็น Population and Health-Agenda for future research สำหรับ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ได้นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง “Family caregiving among the Thai older persons in vulnerable household” ใน Session: Population ageing