ประชุม Migration

รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุม Migration และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Muslim Migration in the Three Southernmost Province of Thailand (M&M) ณ Russian Academy  เมือง Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย