ประชุม INDEPTH Scientific ครั้งที่ 13

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม  INDEPTH Scientific ครั้งที่ 13 ณ ประเทศเอธิโอเปีย