ประชุม Genderification in immigration policy and social integration policy

อาจารย์ ดร.ดุสิตา  พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุม Genderification in immigration policy and social integration policy และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Migration of Western-Thai homosexual relationships ณ Fukuoka Women’s University  เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น