ประชุม APA Council Committee

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม APA Council Committee Meeting ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็น Secretariat Office ของ APA  โดยคณะผู้บริหารสมาคมประกอบด้วย คณาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานด้านประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศภูมิภาคเอเชีย จากประเทศอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ ทั้งนี้คณะผู้บริหารสมาคม APA มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 17 มกราคม 2562

ชมภาพทั้งหมด >>