ประชุม “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Thai Publica จัดการประชุม “คิดใหม่ ไทยก้าวต่อ” ระดมความคิดเห็น ระดับนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ด้านเศรษฐกิจและการใช้ชีวิต ซึ่งมีการจัดการสนทนากลุ่มกับแรงงานประเภทต่าง ๆ ด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pidthong/videos/1063973830685056/