ประชุมแผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11  (พ.ศ. 2560-2564) ของกองทุนประชากรสหประชาชาติ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ