ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

15 มกราคม 2561

สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของ Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Social Sciences (FSS) และ Department of Nursing Science, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ณ รัฐซาราวะก์ (Sarawak)  สหพันธรัฐมาเลเซีย

16 มกราคม 2561

ช่วงเช้า สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของ Population Studies Unit และ Social Security Research Centre,  Department of Applied Statistics, University of Malaya (UM) และช่วงบ่าย ร่วมประชุมและเยี่ยมชม Institute of Ageing Research (MyAgeing), University Putra Malaysia (UPM) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)  สหพันธรัฐมาเลเซีย

17 มกราคม 2561

สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของ University Utara Malaysia (UUM) ณ รัฐเกดะห์  (Kuala Kedah)  สหพันธรัฐมาเลเซีย

18 มกราคม 2561

สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของ University Science Malaysia (USM) ณ เมืองปีนัง (Penang) สหพันธรัฐมาเลเซีย