ประชุมเพื่อทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การอบรม และงานวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคต

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การอบรม และงานวิจัยที่จะทำร่วมกันในอนาคต ณ เมืองฮอกไกโด (Hokkaido) ประเทศญี่ปุ่น