ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมองภาพอนาคต กลุ่มประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า

โครงการวิจัย “ยุวชนนิเวศน์ของประชากรไทย เจเนอเรชัน Z-alpha” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมองภาพอนาคต กลุ่มประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (The ‘Z’cenario planning workshop for the Generation Z-Alpha)  โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักขับเคลื่อนภาคประชาสังคม นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ กว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรม Mercure Bangkok Siam

ชมภาพทั้งหมด >>