ประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ต้อนรับคณะจากประเทศรัสเซีย Professor Sergey Ryazantsev Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets และ Dr. Roman Manshin จาก MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs และ Institute of Social-Politic Research, Russian Academy of Sciences ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ