ประชุมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลนอร์เวย์

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลนอร์เวย์ ภายใต้โครงการ Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN และร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการมอบทุนศึกษา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา