ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง “Well-being in Thailand : Dream or Reality?” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ พร้อมรับฟังปาฐกถานำเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก, การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาคเอกชน” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการนำเสนอบทความ "ความอยู่ดีมีสุข" โดย คณาจารย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกรุงธนบอลรูมชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>