ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558

สมาคมนักประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558 ในปีนี้ พบกับปาฐกถา เรื่อง "การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย" โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ การอภิปรายเรื่อง "การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง" โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมด >>