ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559

สมาคมนักประชากรไทย จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 ในปีนี้ พบกับปาฐกถา “ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ และเสวนาเรื่อง “เกิด ตาย ย้ายถิ่น และสังคมสูงวัย ในปี 2600” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ