ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 (Prince Mahidol Award Conference 2017) ภายใต้หัวข้อ "จัดการปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคน: ADDRESSING THE HEALTH OF VULNERABLE POPULATIONS FOR AN INCLUSIVE SOCIETY"

ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานวิชาการต่างๆ จากหลากหลายประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ