ประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Dr. Joanna Morrison จาก Institute for Global Health, University College London พร้อมด้วย Dr. Petra Gronholm และ Dr. Georgia Lockwood Estrin จาก Kings University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ