ประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก Shizuoka University, JICA และ สถานทูตญี่ปุ่น ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>