ประชุม​กลยุทธ์การเขียนบทความ

โครงการ​การสร้างเสริมครอบครัวมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร​ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก​ เยาวขน​และครอบครัว​ สสส.​ โดย​มี​ รศ.ดร.ศิรินันท์​ กิตติสุขสถิต​ หัวหน้าโครงการ​ จัดประชุม​ กลยุทธ์การเขียนบทความ​ วันพุธที่​ 16​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00-16.00  น. ณ​ ห้องประชุม​สระบัว​ (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เพื่อ​เป็นการต่อยอด​การนำข้อมูลผลการสำรวจ​ครอบครัวมีสุขคนทำงานองค์​กรไปใช้ประโยชน์​ในเชิงวิชาการ​ และเพื่อพัฒนานักวิจัยโครงการ​ด้านการเขียนบทความตีพิมพ์​ โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้​ มีโครงร่างบทความ​ที่นำเสนอเพื่อขอรับข้อคิดเห็น​ จำนวน​ 3  เรื่อง​

การประชุมครั้งนี้​ มีผู้เข้าร่วมประชุม​ จำนวน​ 11​ คน​ ​ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็น reviewer ได้แก่
1. ศ.เกียรติคุณ​ ดร. อภิชาติ​ จำรัสฤทธิรงค์
2. ศ.เกียรติคุณ​ ดร. ชื่นฤทัย​ กาญจนะจิตรา​
3. ศ.ดร. รุจา​ ภู๋ไพบูลย์
4. รศ.ดร. อมรา​ สุนทรธาดา
5. รศ.ดร. รศรินทร์​ เกรย์
6. รศ.ดร. อารี​ จำปากลาย