บริจาคคอมพิวเตอร์เก่า

สถาบันฯ นำโดย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ